Продажи смартфона Samsung Galaxy S II достигли отметки в три миллиона единиц